2 - Copy

iPhone 7Plus/8Plus Switcheasy Flash Conch

490 บาท

เคสเป็นสีใสจะเปลี่ยนสีตามบอดี้ที่ใส่ ขอบเคสนิ่มใส่แล้วไม่เป็นรอย

  • ใช้ดอกไม้และเปลือกหอยจากธรรมชาติอย่างแท้จริงตกแต่งด้วยกระดาษฟอยล์คงความงามที่บางของ iPhone ทำให้โทรศัพท์ของคุณมีเอกลักษณ์มากขึ้น
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานการทดสอบการหล่นของ MIL-STD-810G กันกระแทกได้ 1.2 เมตร
  • รองรับการชาร์จแบบไร้สาย

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 รีวิว

There are no reviews yet.

เขียนรีวิว