00

iPhone 7Plus/8Plus Switcheasy Flash Flower Luscious

490 บาท

เคสเป็นสีใสจะเปลี่ยนสีตามบอดี้ที่ใส่ ขอบเคสนิ่มใส่แล้วไม่เป็นรอย

  • ใช้ดอกไม้และเปลือกหอยจากธรรมชาติอย่างแท้จริงตกแต่งด้วยกระดาษฟอยล์คงความงามที่บางของ iPhone ทำให้โทรศัพท์ของคุณมีเอกลักษณ์มากขึ้น
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานการทดสอบการหล่นของ MIL-STD-810G กันกระแทกได้ 1.2 เมตร
  • รองรับการชาร์จแบบไร้สาย

00

01

02

03

05

06

07

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

269

0 รีวิว

There are no reviews yet.

เขียนรีวิว