defult (1)

iPhone XR Switcheasy Flash Flower Florid

490 บาท

  • ใช้ดอกไม้และเปลือกหอยจากธรรมชาติอย่างแท้จริงตกแต่งด้วยกระดาษฟอยล์คงความงามที่บางของ iPhone ทำให้โทรศัพท์ของคุณมีเอกลักษณ์มากขึ้น
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานการทดสอบการหล่นของ MIL-STD-810G กันกระแทกได้ 1.2 เมตร
  • รองรับการชาร์จแบบไร้สาย

0 (2)0 1 1-1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 12-1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 29-1 30 31defult (2)defult (3)defult (4)defult

0 รีวิว

There are no reviews yet.

เขียนรีวิว