ss (41)

iPhone XR Switcheasy Flash Flower Luscious

490 บาท

  • ใช้ดอกไม้และเปลือกหอยจากธรรมชาติอย่างแท้จริงตกแต่งด้วยกระดาษฟอยล์คงความงามที่บางของ iPhone ทำให้โทรศัพท์ของคุณมีเอกลักษณ์มากขึ้น
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานการทดสอบการหล่นของ MIL-STD-810G กันกระแทกได้ 1.2 เมตร
  • รองรับการชาร์จแบบไร้สาย

92 91 89 80ss (18)ss (19)ss (20)ss (41)ss (40)ss (39)ss (38)ss (36)ss (32)ss (31)ss (45)ss (44)ss (43)ss (42)21ss (3)ss (2)ss (1)aa (6)aa (7)aa (8)ss (17)ss (16)ss (15)ss (14)ss (12)ss (11)ss (9)ss (7)ss (6)ss (5)ss (4)

0 รีวิว

There are no reviews yet.

เขียนรีวิว