defult

iPhone XR Switcheasy Flash Flower Purple

590 บาท

  • ใช้ดอกไม้และเปลือกหอยจากธรรมชาติอย่างแท้จริงตกแต่งด้วยกระดาษฟอยล์คงความงามที่บางของ iPhone ทำให้โทรศัพท์ของคุณมีเอกลักษณ์มากขึ้น
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานการทดสอบการหล่นของ MIL-STD-810G กันกระแทกได้ 1.2 เมตร
  • รองรับการชาร์จแบบไร้สาย

89928091   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 aa (1) aa (2) aa (3) aa (4) aa (5) aa (6) aa (7) aa (8) aa (46) aa (47) aa (48) aa (49)

0 รีวิว

There are no reviews yet.

เขียนรีวิว