39

iPhone XS Max Switcheasy Flash Flower Florid

390 บาท

  • ใช้ดอกไม้และเปลือกหอยจากธรรมชาติอย่างแท้จริงตกแต่งด้วยกระดาษฟอยล์คงความงามที่บางของ iPhone ทำให้โทรศัพท์ของคุณมีเอกลักษณ์มากขึ้น
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานการทดสอบการหล่นของ MIL-STD-810G กันกระแทกได้ 1.2 เมตร
  • รองรับการชาร์จแบบไร้สาย

1 1-12 2-1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14   defult (5) defult (6) defult (7) defult (8) defult (9)

0 รีวิว

There are no reviews yet.

เขียนรีวิว